Wie ben ik?

Ik, Monic Bootsma, ben in 1973 geboren in een dorp in Friesland. Hier heb ik mijn hele jeugd gewoond. Ik woon nu al bijna 20 jaar in Breda, samen met mijn vriend en onze dochter Reva. Als professional hou ik mij bezig met het begeleiden van mensen die een volgende stap willen zetten in hun persoonlijke ontwikkeling.

Monic Bootsma

Achtergrond

Vanaf 2002 heb ik ervaring opgedaan met het begeleiden van mensen die door omstandigheden (tijdelijk) niet in staat zijn om op eigen kracht hun leven vorm te geven. Ik heb voornamelijk mensen begeleid in het verstevigen van hun arbeidsmarktpositie en de begeleiding van mensen met financiële problemen. Na het afronden van mijn hbo-opleiding als psychosociaal therapeut/coach/counselor in 2009 ben ik mij gaan verdiepen in familie- en organisatieopstellingen. Ik heb hier persoonlijk goede ervaringen mee opgedaan en ben ervan overtuigd dat familie- en organisatieopstellingen een krachtige methodiek is.

Mijn band met de natuur

Al vanuit mijn kindertijd heb ik een sterke binding met de natuur. Dit is voor mij een belangrijke plaats om tot rust te komen en nieuwe energie op te doen om mijn dagelijks leven vorm te geven. Hierdoor was de volgende stap voor mij een opleiding om de natuur in te zetten als instrument voor mijn werk een logisch gevolg. Ik geloof en ervaar dat de natuur processen op gang kan brengen die je bewustmaken van patronen waarin je verstrikt bent geraakt. Zo leer je om weer helder en bewust naar bepaalde situaties of problemen te kijken en krijg je rust en stilte in de gedachtestroom.