Stressreductie


Werken en leven met meer energie

Stressreductie

 DE WERKWANDELING® IN SAMENWERKING MET ALIANTIS: 

De Werkwandeling® is in 2015 door Aliantis ontwikkeld. Het is een kort, maar intensief programma waarin ik samen met uw werknemer 8 keer ga wandelen in 4 weken. Tijdens deze wandelingen staat het thema werkstress centraal. De wandelingen zijn op basis van mindfulness.

Er ontstaat inzicht in de stress veroorzakende gedragspatronen. Met voorlichting, maatwerk en oefeningen word je gestimuleerd naar gezond gedrag. Omdat 2x per week wordt gewandeld, ontstaat focus en een krachtige invloed. Dit leidt tot de gewenste ontwikkelingen.

De deelnemers waarderen de Werkwandeling gemiddeld met het rapportcijfer 9. 

Tijdens de Werkwandeling wordt letterlijk stil gestaan bij gedragspatronen die leiden tot overbelasting. Bijvoorbeeld "geen grenzen kunnen stellen" of "geen pauze kunnen nemen". Door de stilte ontstaan reflecties en inzichten. Met de nieuwe overtuigingen die hierdoor ontstaan, raak je gemotiveerd je gedrag aan te passen. 

Vooraf en achteraf wordt een stresstest uitgevoerd. Zo heb ik als coach vooraf inzicht in de knelpunten van een medewerker en is bij afronding van het traject het resultaat van de Werkwandeling® zichtbaar gemaakt.   

Voor meer informatie www.aliantis.nl of via het aanmeldingsformulier op mijn website. 


WERKSTRESS 


Werkstress is de toestand die ontstaat als mensen op hun werk worden blootgesteld aan eisen waaraan ze niet of onvoldoende kunnen voldoen. 


Een beetje stress verbetert de prestaties. Een te hoog stressniveau leidt tot afnemend werkvermogen en op termijn tot ernstige gezondheidsproblemen.


Stress is beroepsziekte nummer 1. Stress is de belangrijkste veroorzaker van psychische en een fysieke beroepsziekten. 


33% van het verzuim wordt veroorzaakt door stress*. Bij 74% van het verzuim wegens psychische klachten was de diagnose burnout of overspannenheid gesteld. Bij 57% hiervan duurde het verzuim langer dan drie maanden. 


*  Onderzoek van de Rijksoverheid 2013.


** Onderzoek van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 2014.