Werkwijze

WANDEL- EN NATUURCOACHING/COUNSELING, (FAMILIE)OPSTELINGEN & EMDR

Als psychosociaal therapeut/coach/counselor, (familie)opsteller en EMDR practioner wil ik je meenemen op een persoonlijke ontdekkingstocht in een natuurlijke omgeving.

De natuurlijke omgeving kan door jou worden bepaald. Bijvoorbeeld; Het Mastbos of Liesbos in Breda, Nationaal park de Loonse of Drunense Duinen in de buurt van Tilburg, de Biesbosch. Ik ben bereid om daar te gaan waar het voor jou het prettigst aanvoelt.

De EMDR sessie zal binnen plaatsvinden.

WERKWIJZE WANDEL- EN NATUURCOACHING/COUNSELING

1 op 1 wandeling in een natuurlijke omgeving waarbij we aan de slag gaan met jouw hulpvraag en de doelen in jouw leven.

Tijdsduur:

Ik start altijd met het maken van een kennismakingsgesprek. Samen maken we een wandeling van ongeveer 1 uur in een natuurlijke omgeving. Dit gesprek is om ons allebei inzicht te geven of er een wederzijdse klik en vertrouwen is om gedurende een aantal sessies te werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Tijdens ons eerste gesprek brengen we jouw huidige situatie in kaart en bepalen we samen of een vervolgtraject zinvol is. Na het eerste gesprek werk ik met sessies van 1,5 a 2 uur. De praktijk leert dat afhankelijk van de situatie gemiddeld 3 tot 6 sessies voldoende zijn om daarna weer op eigen kracht jouw toekomst verder vorm te geven.

Kosten:

Kennismakingsgesprek van 1,5 a 2 uur: €25,-

Vervolggesprekken van 1,5 a 2 uur: €60,-

WERKWIJZE (FAMILIE)OPSTELLINGEN

De opstellingen kan ik zowel individueel als in groepsverband geven. In een natuurlijke omgeving of in een huiselijke zetting. Bij een opstelling in een natuurlijke omgeving wordt de natuur als extra element ingezet.

Tijdsduur:

Voor dit gesprek stuur ik je per e-mail een vragenlijst zodat je familiesysteem voor jou en mij inzichtelijk wordt. Tevens zal ik je vragen een stamboom op te stellen. Deze sessie zal ongeveer 2 uur duren, dit is inclusief uitleg en kennismaking .

In groepsverband start ik met een groep van minimaal 2 personen. Waarbij ook de vragenlijst en stamboomgegevens van belang zijn. De uitleg en kennismaking zal tijdens de sessie plaatsvinden zodat er onderling ook kennis met elkaar gemaakt kan worden. De tijdsduur is ongeveer 3 uur.

Kosten:

Kennismakingsgesprek: €25,-

Individuele familieopstelling: €60,-

Groepsopstelling: €50,- per persoon

WERKWIJZE EMDR:

1 op 1 behandelmethode waarbij we aan de slag gaan met je hulpvraag. Deze sessies zullen binnen plaatsvinden.

Tijdsduur:

Ik start altijd met het maken van een kennismakingsgesprek van ongeveer 1 uur. Dit zal binnen plaatsvinden. Dit gesprek is om ons allebei inzicht te geven of er een wederzijdse klik is en wat de hulpvraag is waarvoor je EMDR wilt inzetten. Het aantal vervolggesprekken zijn afhankelijk van je hulpvraag. Hier zijn geen minimaal of maximaal aantal sessies aan verbonden.

Kosten:

Kennismakingsgesprek van 1 uur: €25,-

Vervolggesprekken (niet tijdsgebonden): €60,-

Ik heb een volgens het SNRO erkende HBO opleiding als psychosociaal therapeut/coach/counselor gevolgd via Gradatim. Daarnaast heb ik een opleiding wandel- en natuurcoaching gevolgd bij www.realeyezation.nl en een opleiding familieopstellingen bij www.atelierlevenskunst.be. De EMDR opleiding heb ik gevolgd bij www.bivt.nl

Ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging Groene Zorg (BVGZ).

Samenwerkingspartner van Aliantis,   https://www.aliantis.nl    

Het komt regelmatig voor dat de werkgever de kosten voor zijn/haar rekening wil nemen. Informeer hiervoor bij je leidinggevende.